Fishing Lines and Leaders

Mainlines and (shock) Leader

EN:
NTEC Resistance
is a monofilament main line that is designed for extreme conditions. Almost completely free memory, making these lines – thanks to the special coating – just not to kink!  NTEC Elemental Braid is a slow sinking braided line that can be used in different situations. This slow sinking line is perfect for long distance fishing and for fishing near obstacles and seaweed.  NTEC Poseidon Shock Leader is good for sinking battle line with a higher tensile strength, higher temperature resistance and higher sinking ability.

Hoofdlijnen en Voorslag

NL:
Ntec Resistance
is een monofilament hoofdlijn die is ontworpen voor extreme omstandigheden. Bijna volledig geheugen vrij, waardoor deze lijnen – mede door de speciale coating –  amper tot niet kinken!   Ntec Elemental Braid is een langzaam zinkende gevlochten hoofdlijn die kan worden gebruikt in verschillende situaties. Deze langzaam zinkende lijn is perfect geschikt voor de lange afstand visserij en voor de visserij in de buurt van obstakels en wier.  Ntec Poseidon Shockleader is een goede zinkende voorslaglijn met een hogere treksterkte, een hogere temperatuurbestendigheid en hoger zinkend vermogen.

Hooklinks

EN:
NTEC Hero Uncoated is a fast sinking supple braided line which is designed to sink rapidly and tightly to stay down the bottom of the water. The line is soft, supple and strong. NTEC Kratos Uncoated is a very natural sinking braided line which is designed to perfectly into the environment and to perform in the most natural way. This line is ultra-soft, strong, and super reliable. NTEC Thor Uncoated is super durable and sinking braided line which is designed to survive in the most extreme conditions. We used for this purpose super wear-resistant fibers. Ntec Athos is a super strong resistant and very rigid line specially designed for the Chod / Heli- / Ronny and Stiff Rig rigs. This line has such a high memory that you don’t even have to steam! You just bend the line around your thumb or a round object and you’re done!

Rig lijnen

NL:
Ntec Hero Uncoated is een snel zinkende soepele gevlochten lijn die is ontworpen om snel te zinken en strak op de bodem van het water te blijven liggen. De lijn is zacht, soepel en sterk. Ntec Kratos Uncoated is een zeer natuurlijk zinkende gevlochten lijn die is gemaakt om perfect in de omgeving op te gaan en om in de meest natuurlijke manier te presteren. Deze lijn is ultra-zacht, sterk en super betrouwbaar. Ntec Thor Uncoated is en super slijtvaste zinkende gevlochten lijn die is ontworpen om in de meest extreme omstandigheden te overleven. We gebruikten hiervoor super slijtvaste vezels. 
Ntec Athos is een super sterke slijtvaste en zeer stijve lijn die speciaal ontworpen voor de Chod- / Heli- / Ronny- en Stiff Rig onderlijnen. Deze lijn heeft een zo’n hoge memory dat je niet eens hoeft te stomen! Je buigt de lijn gewoon om je duim of een rond voorwerp en klaar!